Η Ελληνοεκδοτική έρχεται να μας εντυπωσιάσει άλλη μια φορά στο μάθημα της Γλώσσας για όλες τις τάξεις του Δημοτικού με τη νέα εκπαιδευτική σειρά «ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ». Τα βιβλία της σειράς με τίτλο «Μαθαίνω και Εξασκούμαι στη Γλώσσα» εστιάζουν στην κατανόηση και κατάκτηση της γλώσσας και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Η δομή τους ακολουθεί την αντίστοιχη των σχολικών βιβλίων.

Ειδικότερα, ενδεικτικά το βιβλίο για την Β’ Δημοτικού των συγγραφέων Γιώτας Γκότση και Βασιλικής Τσουρή αποτελείται από δύο τεύχη και 83 μαθήματα. Κάθε μάθημα παρουσιάζει την θεωρία σε πίνακες καθώς και παραδείγματα για μεγαλύτερη κατανόηση και εμπέδωση. Ακολουθούν ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές μπορούν να μάθουν τη γραμματική, το συντακτικό και την ορθογραφία και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Στο τέλος κάθε ενότητας, υπάρχει φύλλο αξιολόγησης για να ελεγχθεί ο βαθμός κατάκτησης της γνώσης, ενώ στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις.

https://www.ellinoekdotiki.gr/productlist.asp?ITMID=1680&LANG=GR

Το  βιβλίο της Γ’ Δημοτικού της συγγραφέα Γιώτας Γκότση απαρτίζεται επίσης από 2 τεύχη. Κάθε μάθημα οργανώνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες που εξετάζουν ξεχωριστά την γραμματική, την ορθογραφία και το λεξιλόγιο. Κάτω από κάθε ενότητα οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν και να μάθουν τους κανόνες πιο ευχάριστα. Και εδώ στο τέλος των τευχών υπάρχουν οι απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις.

https://www.ellinoekdotiki.gr/productlist.asp?ITMID=744&LANG=GR

Εν κατακλείδι, αυτά τα βιβλία Γλώσσας για όλες τις τάξεις του Δημοτικού είναι οργανωμένα και πλήρη. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατακτήσουν την γνώση της ελληνικής γλώσσας πιο ευχάριστα μέσα από τις πρωτότυπες ασκήσεις.