Είναι μία ανακάλυψη που θα μπορούσε να ανατρέψει όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το DNA των σπερματοζωαρίων που παράγουν οι υπογόνιμοι άνδρες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση περίπου 50% των περιπτώσεων υπογονιμότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το DNA των σπερματοζωαρίων που λαμβάνονται με βιοψία από τους όρχεις υπογόνιμων ανδρών είναι εξίσου καλό με εκείνο των σπερματοζωαρίων που εκσπερματώνουν οι γόνιμοι άνδρες.

Αντιθέτως, όταν τα σπερματοζωάρια των υπογόνιμων ανδρών εξετάζονται μετά από εκσπερμάτωση, παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένες βλάβες στο DNA, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Αυτό σημαίνει ότι το DNA των σπερματοζωαρίων από τους όρχεις των υπογόνιμων ανδρών είναι καλύτερης ποιότητας απο εκείνο των σπερματοζωαρίων που έχουν εκσπερματώσει“, δήλωσε η Sheena Lewis, επίκουρη καθηγήτρια στο Queens University του Belfast.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει το δρόμο για τη λήψη σπερματοζωαρίων απευθείας από τους όρχεις των ανδρών οι οποίοι έχουν εξαιρετικά κατακερματισμένο DNA  στα σπερματοζωάρια που εκσπερματώνουν και οι οποίοι είχαν στο παρελθόν αποτυχημένους κύκλους θεραπειών, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε γονιμότητα με αυτά τα σπερματοζωάρια από τους όρχεις“.

Στη μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί και δεν έχει αξιολογηθεί από άλλουςσυναδέλφους, οι ερευνητές ανέλυσαν τα σπερματοζωάρια 63 υπογόνιμων ανδρών, τα οποία πήραν είτε απευθείας από τους όρχεις είτε μετά από εκσπερμάτωση. Οι άνδρες είχαν στο ιστορικό τους αποτυχημένες προσπάθειες ICSI (μικρογονιμοποίησης ωαρίων).

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τα σπερματοζωάρια 76 γόνιμων εθελοντών.

Το DΝΑ των σπερματοζωαρίων αναλύθηκαν για βλάβες, ειδικά για κατακερματισμό στη μονή ή διπλή έλικα του DNA.

Όταν εξετάσαμε τα σπερματοζωάρια που ελήφθησαν μετά από εκσπερμάτωση, διαπιστώσαμε ότι η έκταση της βλάβης του DNA των σπερματοζωαρίων ήταν πολύ μεγαλύτερη στους υπογόνιμους άνδρες (40%) σε σχέση με τους γόνιμους (15%)“, δήλωσεένας εκ των ερευνητών, ο Jonathan Ramsay, ουρολόγος στο Imperial College London.

Όταν όμως εξέτασαν τα σπερματοζωάρια που είχαν πάρει από τους όρχεις, όλα είχαν σχεδόν ίδια ποιότητα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος των βλαβών του DNA έγινε κατά την ωρίμανση των σπερματοζωαρίων (στο “ταξίδι” από τους όρχεις έως την εκσπερμάτωση) καιοφείλεται στο οξειδωτικό στρες, που προκαλεί βλάβες της μονής έλικας του DNA, αλλά όχι και της διπλής.

Αν και ακόμα δεν μπορούμε να αποδείξουμε σχέση αιτίας και αποτελέσματος, είναι πιθανόν η υπογονιμότητα αυτών των ανδρών να οφείλεται στις βλάβες του DNA των σπερματοζωαρίων.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η συνεχής χρήση του λάπτοπ και του κινητού τηλεφώνου συμβάλλουν στο οξειδωτικό στρες.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Έταιρείας Ουρολογίας (EAU) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η άποψή μου
Μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση σπερματοζωάρια που λαμβάνονται μετά από εκσπερμάτωση. Η βιοψία όρχεως γίνεται για την ανεύρεση σπερματοζωαρίων στις περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας.

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι είναι πιθανό τα σπερματοζωάρια που λαμβάνονται με βιοψία όρχεως να είναι η λύση στις περιπτώσεις υπογόνιμων ανδρών με βλάβη του DNA των σπερματοζωαρίων και αποτυχημένες προσπάθειες ICSI (μικρογονιμοποίησης ωαρίων).

Είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω έρευνες πριν υιοθετηθεί αυτή η εναλλακτική στρατηγική. Τα ευρήματα της μελέτης πάντως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγή: capital.gr