Στο παγκόσμιο κάλεσμα για περιβαλλοντική δράση ανταποκρίνεται, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ΟΛΠ ΑΕ, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μείωση της επίδρασης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας αλλά και πέραν αυτής.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ΟΛΠ ΑΕ είναι μέλος του Eυρωπαϊκού δικτύου λιμένων EcoPorts κι εφαρμόζει περιβαλλοντική διαχείριση που είναι πιστοποιημένη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα PERS (Port Environmental Review System) του ΕSPO (European Sea Ports Organisation). Επίσης, ακολουθεί πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Ως προς το θέμα της ημέρας περιβάλλοντος του 2019, που είναι αφιερωμένη στο θέμα «Ατμοσφαιρική ρύπανση», η ΟΛΠ ΑΕ έχει αναλάβει δράσεις εστιασμένες στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος: Από το 2009, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στον λιμένα Πειραιά, μέσω ειδικού μόνιμου σταθμού παρακολούθησης.

Το 2019 το πρόγραμμα αυτό αναβαθμίσθηκε με την προσθήκη υπολογιστικών μοντέλων προσομοιώσεων εκπομπής και διασποράς αέριων ρύπων στην περιοχή του λιμανιού, με σκοπό την εκτίμηση του αποτυπώματος του λιμένα στην πόλη του Πειραιά.

Παράλληλα, προωθούνται συνεχώς πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και την προσφορά ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΠ AE χρηματοδότησε από ιδίους πόρους και λειτουργεί από το 2016 Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 430 kWp παράγοντας «πράσινες» kWh και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην αποφυγή εκπομπής ρύπων αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το ανθρακικό αποτύπωμα δραστηριοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ, βάσει των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και υλοποιούνται δράσεις βελτίωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος.

Τέλος, ως ένας από τους μεγαλύτερους λιμένες, προετοιμάζεται για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και τη χρήση καυσίμων μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του ΙΜΟ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις της ΟΛΠ ΑΕ θα περιέχονται στην Έκθεση Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας που θα δημοσιευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Πηγή: naftemporiki.gr