Μετά και τη σημερινή σοβαρή βλάβη  στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στην οδό Γολέμη μπορεί κάποιος υπεύθυνος να μας ενημερώσει οι τρείς δεξαμενές που είναι τοποθετημένες στο Διοικητήριο Λευκάδας, ένα κτίριο που καλύπτει τις Διοικητικές Υπηρεσίες: της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας, της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Λευκάδας, του Συνδέσμου Υδρευσης Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τί ρόλο παίζουν;

Σήμερα που όλη η Πόλη είναι χωρίς νερό μήπως θα μπορούσαν οι δεξαμενές αυτές να καλύπτουν τις ανάγκες του Διοικητηρίου σε νερό τουλάχιστον για τις τουαλέτες;
Λέω μήπως…. ή ζητάω πολλά!!!
Νίκος Ζαβιτσάνος

Πηγή: lefkadatoday.gr