Νουβέλα
Το «μποστάνι Δημοκρατίας» περιστρέφεται γύρω από τους ανθρώπινους
χαρακτήρες ενταγμένους στα πλαίσια των κοινωνικών διεργασιών.
Διεργασίες τις οποίες ετεροκαθορίζουν ιδέες, επιθυμίες και προοπτικές.
Τα συλλογικά και ατομικά πεπραγμένα, διαδραματίζουν την εναλλακτική
πρόταση στα είθισται των παραδεδεγμένων αληθειών. Η προσωπικότητα
του λόγου και των πράξεων, μετατοπίζεται από το πεδίο της καθημερινής
αναφοράς σε αυτό του ιστορικού χρόνου και της υποκειμενικής διάταξης
των ρόλων. Εγκλωβισμένοι στα δεδομένα της κοινωνικής αναπαραγωγής,
τρεις νέοι αγκιτάτορες αναμετρώνται με τα πρότυπα συντήρησης και
παραδοσιακής πρόσληψης των πραγμάτων. Η νήσος Σαμοθράκη θα
μετατραπεί σε γέφυρα άρνησης του παρελθόντος, με το παρόν να μοιάζει
αβέβαιο στην αυλαία του αύριο. τραύματα, διαπιστώνουν την ανάγκη ενός
νέου ξεκινήματος που συνδέεται με την ταυτότητα των σύγχρονων
Ελλήνων.

Εκδόσεις Γράφημα

 

Ο Αντώνης Χαριστός είναι φιλόλογος και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Απέκτησε ειδίκευση στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε διετή κύκλο σπουδών στη Δημοσιογραφία, με κατεύθυνση “πολιτική σύνταξη και αρθρογραφία”. Παρακολούθησε μαθήματα στην ψυχολογία και την ψυχοπαθολογία, καθώς και την διαπαιδαγώγηση στην παιδική ηλικία. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.
Ιδρυτικό μέλος της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης.