”Δύο τὰ πάντων ἐστὶ κυριώτατα ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει, νοῦς καὶ λόγος. Καὶ ὁ μὲν νοῦς ἀρχικός ἐστι τοῦ λόγου, ὁ δὲ λόγος ὑπηρετικὸς τοῦ νοῦ’.’

Ο Λόγος λοιπόν και η  λογική θα πρέπει να  επικρατήσουν στην προσπάθεια της Δημοτικής αρχής για την οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λευκάδας με την συμβολή των επαγγελματιών προς όφελος όλων με συναίνεση και καλή θέληση διότι οι καιροί δεν περιμένουν,ήδη έφυγε  κατά το ήμισυ η τουριστική περίοδος με μεγάλες οικονομικές  απώλειες.

Ουδείς αντιλέγει ότι πρέπει να υπάρξει μια τάξη στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λευκάδας,είναι όμως απαραίτητο να γίνει τώρα;

Εν μέσω τουριστικής περιόδου με δυσοίωνες προβλέψεις και αβέβαιο μέλλον μάλλον θα χρειαστεί μια επαναπροσέγγιση και επανεξέταση του θέματος από την μεριά της Δημοτικής αρχής  για τις οριοθετήσεις .

Εμείς δε όλοι οι επαγγελματίες  της Λευκάδας να δείξουμε καλή θέληση και προθυμία για την επίλυση του θέματος χωρίς αντιπαραθέσεις.

Ο λόγος και η λογική ας υπερκεράσει κάθε αντιπαλότητα  διότι όλοι άμεσα η’ έμμεσα ζούμε από το βασικό προϊόν της Λευκάδας που είναι ο τουρισμός.

Ο Δήμαρχος εν προκειμένω ας κάνει την αρχή να καλέσει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες σε μια συζήτηση επί του θέματος όπου είμαι πεπεισμένος ότι θα υπάρξει μια προσωρινή  λύση με κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις ,εξ’άλλου η Λευκάδα ζει και αναπνέει από τους επαγγελματίες . Για την τελική επίλυση του θέματος θα έχουμε ένα μακρύ και δύσκολο χειμώνα για αντιπαράθεση.

Κε Δήμαρχε,φίλε Μπάμπη ο Δήμος θα λειτουργήσει  καλύτερα   με τους επαγγελματίες δίπλα σου παρά απέναντι σου.

Η βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη σαφώς και είναι το κύριο μέλημα του κάθε εν ενεργεία Δημάρχου,λαμβάνοντας όμως υπόψιν όλες τις ιδιαιτερότητες της πόλης του και γενικότερα του Δήμου του με κατά το πλείστον ικανοποιημένους δημότες και μακράν της σκέψης  ”αεί τα πέρυσι βελτίω” .

με εκτίμηση

Βασίλης Κατωπόδης

Πηγή: lefkadatoday.gr