Η ανακοίνωση του Δήμου Ξάνθης:

Ο Δήμαρχος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης:  www.cityofxanthi.gr

Η ανακοίνωση του Δήμου Αβδήρων

Ο Δήμαρχος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 29 ατόμων (21 μερικής απασχόλησης και 8 πλήρους απασχόλησης), για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αβδήρων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση goves@avdera.gr, από τη Δευτέρα 24/08/2020 έως και την Τετάρτη 26/08/2020.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.avdera.gr.