Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. (κεκλεισμένων των θυρών) το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ματαίωση διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Αμυνταίου για το έτος 2020. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 2. Έγκριση της αριθ. 84/2020 απόφασης ΔΕΤΕΠΑ περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 3. Μετασχηματισμός Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμός Ο.Τ.Α. και συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 4. Επικαιροποίηση της αριθ. 107/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ως προς τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 5. Επικαιροποίηση της αριθ. 104/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ως προς τον προϋπολογισμό του έργου και τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 6. Προσύμφωνο εξαγοράς αγροτεμαχίου ΤΚ Σκλήθρου για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού, στα πλαίσια της Υποβαλλόμενης Πράξης «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου και Αντιγόνου Δήμου Αμυνταίου για τα νέα δίκτυα ύδρευσης», συμβατικού προϋπολογισμού 24.715,63€. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου’, για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 124 της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία’. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (997,5 kWe) με καύση βιορευστών στο με αριθ. 3485 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 10. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 11. Έγκριση συμφωνίας-πλαίσιο για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου με χρήση του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» με αντισυμβαλλόμενο την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 12. Παραχώρηση χρήσης κατά το καλλιεργητικό έτος 2020-2021 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84- 515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων 4β του διαστήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στον Συνοικισμό Σωτήρα της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 17. Έγκριση της αριθ.19/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με οριοθέτηση σημείου εγκατάστασης σταθμού φόρτισης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 18. Έγκριση της αριθ. 20/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 19. Έγκριση της αριθ. 21/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με απομάκρυνση περιπτέρου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 20. Ακύρωση της αριθ. 22/2020 απόφασης ΔΣ Αμυνταίου. Έγκριση της αριθ. 22/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με σύσταση εκ νέου δουλείας δάσους. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 21. Έγκριση της αριθ. 23/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με τοποθέτησης κεραιών Wi-Fi στις Κοινότητες Αετού, Αμυνταίου, Λεχόβου και Φιλώτα Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την αριθ. 212/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 23. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις αριθ. 213/2020 και 214/2020 αποφάσεις Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 209/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι στο Υοutube του Δήμου Αμυνταίου.