“Το τραγούδι του Σταυρού”

Αυτός ο τίτλος του ποιήματος του Κωστή Παλαμά μας δίνει το ερέθισμα να παραθέσουμε λίγες σκέψεις για τη σημασία του Σταυρού στη ζωή των πιστών, σε διάλογο με το εικαστικό έργο του αρχείου Βάσος “Σταυρός”.

Κάθε άνθρωπος κουβαλάει τον “Σταυρό” του, τις δοκιμασίες του βίου, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες για να γνωρίσει τον Θεό. Για να φτάσει κανείς στην Ανάσταση προηγείται ο Σταυρός. Με αυτόν τον τίτλο ο ποιητής συνενώνει δύο αντιθετικά στοιχεία, το τραγούδι που παραπέμπει σε κάτι χαρούμενο και τον Σταυρό που είναι σημείο οδύνης, που όμως γίνεται αιτία ανεκλαλήτου χαράς, με την Ανάσταση που ακολουθεί.

Το εικαστικό έργο “Σταυρός” μπορεί να χαρακτηρισθεί ένας χαρούμενος Σταυρός. Η επίστρωση του κεριού πάνω στον Σταυρό, με τα μωβ αποξηραμένα λουλούδια, σε συνδυασμό με την παρουσία παιδιών σε στάση δέησης, δημιουργούν ένα αίσθημα χαρμολύπης στον θεατή του έργου. Η σοβαρή, μετωπική απεικόνιση των παιδιών παραπέμπει στην Ορθόδοξη εικονογραφία, όπου οι μορφές των Αγίων μαρτυρούν την παρουσία ενός άλλου πνευματικού κόσμου.

Το έργο παρουσιάστηκε στην έκθεση “Προσωπογραφίες”, στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφική Συγκυρία τον Φεβρουάριο του 1999,στην αίθουσα τέχνης Atrion, στη Θεσσαλονίκη.