Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να φωτίσει µια σχετικά άγνωστη πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης: Τις αντιδράσεις και τον τρόπο µε τον οποίο οι Οθωµανοί προσέλαβαν και ερµήνευσαν το εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα των Ελλήνων. Aπευθύνεται τόσο στο εξειδικευµένο κοινό όσο και στον απλό αναγνώστη που επιθυµεί να κατανοήσει πληρέστερα τους κλυδωνισµούς και τις συνέπειες της Eπανάστασης καθώς και της συνακόλουθης ίδρυσης του ανεξάρτητου κράτους στο εσωτερικό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Οι αναγνώστες  έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των γεγονότων της Επανάστασης µέσα από την οπτική της οθωµανικής πολιτικής ελίτ της Κωνσταντινούπολης, των χρονικογράφων της Πύλης και των Οθωµανών αξιωµατούχων από περιοχές της περιφέρειας οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πολεµικών συγκρούσεων.
Το βιβλίο  φιλοδοξεί να αποτελέσει συµβολή στην ανάδειξη ορισµένων πλευρών του 1821  και να δώσει νέα ώθηση στην ιστορική έρευνα, µέσα από το «µονοπάτι της νηφαλιότητας και του αναστοχασµού», στοιχείων που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση ενός µείζονος γεγονότος όπως είναι η πράξη δηµιουργίας του ελληνικού κράτους.

Ο Λεωνίδας Μοίρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Έλαβε µεταπτυχιακό δίπλωµα από το Τµήµα Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Κωνσταντινούπολης µε ειδίκευση στη Νεότερη Οθωµανική Ιστορία. Από το 2019 είναι διδάκτωρ Οθωµανικής Ιστορίας. ∆ιδάσκει Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ως εντεταλµένος διδάσκων. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράµµατα και έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους.  Τα κύρια επιστηµονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον τοµέα της γέννησης και της ανάδυσης των βαλκανικών εθνικισµών, στην ιστορία των ιδεών στα χρόνια της οθωµανικής περιόδου και στην πολι­τική και κοινωνική ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας τον 19ο αιώνα.