Στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προχωρά η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αλλάζει όχι μόνο η διαδικασία αλλά και γενικότερα η κουλτούρα που αφορά στην αδειοδότηση της επιχειρηματικότητας δημιουργώντας συνθήκες εμπιστοσύνης μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου.

Συγκεκριμένα στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την αδειοδότηση, στην καταρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και στον εκ των υστέρων έλεγχο, γεγονός το οποίο επιτρέπει την έναρξη εργασιών με ταχύτατες διαδικασίες καθιστώντας και τη χώρα ελκυστικότερη στους υποψήφιους και ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες που προκαλούσαν μεγάλες καθυστερήσεις. Την ίδια στιγμή στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης που καλλιεργείται οφείλουν και οι επιχειρηματίες να ολοκληρώσουν στην πορεία τα βήματα τα οποία προβλέπονται.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης «η απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, στοχεύει στην αλλαγή των διαδικασιών, αλλά και της κουλτούρας, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο»

Σημείωσε δε πως  «η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης συμπυκνώνεται στη μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την αδειοδότηση, στην καταρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και στον εκ των υστέρων έλεγχο».

Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση της αδειοδότησης και των ελέγχων.

Το μεταρρυθμιστικό έργο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

α. την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για μεγάλο τμήμα των οικονομικών δραστηριοτήτων,

β. την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων, και

γ. την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των παραπάνω διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας.

Με το νομοσχέδιο διευρύνεται και επιταχύνεται η αδειοδότηση στους τομείς μεταφορών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας και ναυτιλίας.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών αφορούν:

α) στην πώληση, συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,

β) σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων,

γ) πλυντήριαλιπαντήρια.

Οι δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης αφορούν:

α) στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,

β) ενοικίαση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών,

γ) δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας,

δ) δραστηριότητες φυσικής ευεξίας.

Οι δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας αφορούν:

α) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

β) Κέντρα  Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας.

Οι δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας αφορούν:

α) σχολές ναυαγοσωστικής, και

β) εκμίσθωση ταχύπλοων αναψυχής.

Οι δραστηριότητες στον τομέα ψυχαγωγίας αφορούν:

α) λούνα πάρκ,

β) τσίρκο,

γ) παγοδρόμιο.

ert.gr