Ο νέος τόμος περιέχει πρωτότυπες δημοσιεύσεις συνεργατών με αναφορά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και έμφαση στους Νεώτερους Χρόνους. Στόχος γενικότερος της ΕΔΥΜΜΕ είναι η σοβαρή επιστημονική μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά την ιστορική γεωγραφία, την κοινωνία και οικονομία, την πολιτιστική ταυτότητα, σε συλλογικό επίπεδο και στη δράση προσώπων.

(διάθεση του τόμου από την Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδου, τηλ. 6942032681).