ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 15-01-2021

Προκειμένου να ξεκινήσει το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού
Ανδρόγεω 2» ,οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου που στεγάζονταν στο εν λόγω
κτίριο έχουν μεταστεγαστεί ως εξής:

Στο κτίριο της ΔΕΠΑΝΑΛ , οδός Ι. Προκοπίδη έναντι γηπέδου Ηροδότου, Ν. Αλικαρνασσός: Το Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού

Στο ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ , Λεωφόρος Ικάρου 66. Ν. Αλικαρνασσός:

Το Γραφείο
Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου & Τουρισμού, η Δ/νση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής & τα Τμήματά της

Στο Παγκρήτιο
Στάδιο,
 Θύρα 14:

Το  Τμήμα
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης & Σχολικές Επιτροπές

Στο Πολιτιστικό
Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
 ,Ν.
Πλαστήρα 49:

Στο ισόγειο: Οικονομική Επιτροπή & η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής,

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
( Γραφείο Πολιτικών Γάμων).

Στον 2ο όροφο:

Το Γραφείο
Εντεταλμένου Συμβούλου του  Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας.

Το Τμήμα Δημοτικής
Περιουσίας.

Η Δ/νση Παιδείας,
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς .

Το Τμήμα Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς-Εθελοντισμού-ΚΕΣΑΝ

Το Τμήμα Προμηθειών.

Το Τμήμα
Διπλογραφικού.

Το Τμήμα
Προϋπολογισμού-Μητρώου Δεσμεύσεων.

Σημείωση: Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας των παραπάνω Υπηρεσιών παραμένουν ως είχαν.

Πηγή: heraklion.gr