-Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα.
-Με αδύναμο πολιτικό σύστημα (νέο Σύνταγμα 2019 ψηφισμένο από ΝΔ, ΣΎΡΙΖΑΝΕΛ-άκρως Πρωθυπουργικοκεντρικό,συγκεντρωτικό) πού κρατάει την χώρα στάσιμη ή οπισθοδρομική.
-“Οι χώρες που δεν έχουν ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς καταρρέουν”(καθ.ΗΠΑ Ατζέμογλου-Ρόμπινσον).
-Η χώρα μας χρειάζεται ηρεμία, συνεννόηση, συνεργασία, καλύτερη οργάνωση, παραγωγή, εξωστρέφεια για να επιβιώσει μέσα σέ αυτό το ακραίο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
-Τα πανεπιστήμιά μας είναι ο παραγωγός και ο καθρέπτης της κοινωνίας και της χώρας μας.
-Τα ξένα Πανεπιστήμια είναι ήρεμα και δημιουργικά!
-Τα Πανεπιστήμιά μας έχουν τό αυτοδιοίκητο.Μέσα στους χώρους των λαμβάνουν χώρα ανεπίτρεπτα κατ’επανάληψη πράξεις βίας και ανομίας.
-Χρειάζεται σέ κάθε Πανεπιστήμιο ίδρυση διοικητικού τμήματος επιφορτισμένου για την φύλαξη και την προστασία τους.Με ειδικό, επαρκές ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας (security) υπαγόμενο στις Πρυτανικές αρχές.Δέν θα επιτρέπει την είσοδο σέ κανένα χωρίς φοιτητική ταυτότητα ή άλλη άδεια της Πρυτανικής αρχής.Και θά ζητάει Αστυνομική συνδρομή όταν χρειάζεται ή κρίνει αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-Απαραίτητη ποινική και πειθαρχική νομοθεσία (αποβολή, διαγραφή φοιτητών κ.λ.π).
-Ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τών Πρυτανικών αρχών,του προσωπικού ασφαλείας και τών παράνομων δραστών βίας και ανομίας.Με διαχειριστική κανονικότητα ως προς την εύρυθμη λειτουργία των σχολών και την αποκατάσταση τών προξενηθεισών ζημιών.Με επιβολή αποζημίωσης-αποκατάστασης τών ζημιών όχι από την πολιτεία αλλά από τούς δράστες αυτών.
-Οι Πανεπιστημιακοί χώροι δεν πρέπει νά είναι πεδία ιδεολογικών και ανταγωνιστικών ομάδων συνυφασμένων μέ πράξεις βίας και ανομίας.
-Η Κυβέρνηση θέλει να εγκαταστήσει μέσα στά Πανεπιστήμια ειδικό σώμα φύλαξης υπαγόμενο στην Ελληνική Αστυνομία!
-Οι Πρυτάνεις και οι Καθηγητές δεν θέλουν την Αστυνομία για φύλαξη μέσα στά αυτοδιοίκητα Πανεπιστήμιά τους.
-Ούτε και οι φοιτητές.Και η κοινωνία ομοίως.
-Η Αστυνομία “δεν το θέλει”γιατί το θεωρεί άκοσμο, επικίνδυνο και “ξένο προς αυτήν έργο”.
Είναι πολύ πιθανό αντί νά λυθεί κατά αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα μπορεί νά γίνει χειρότερο-θέατρο επιθέσεων βίας κ.λ.π.
Αυτό θά δίνει λαβή για πολιτική αντιπαράθεση-σύγκρουση πού θα μετατρέπει την κοινωνία σέ πολιτική ζούγκλα αποπροσανατολίζοντας την κοινωνία και την χώρα μας από τά πραγματικά της προβλήματα!
-Αλλωστε εάν αυτό το θέμα δεν αναλαμβάνουν και δεν μπορούν νά τό λύσουν οι Πρυτάνεις, καθηγητές τών Πανεπιστημίων (ανώτατη πνευματική εξουσία θεωρούμενη) τότε αλοιμονό μας!
-Η Κυβέρνηση γιατί θέλει αυτή τη λύση;
Συμπέρασμα:Δεν έχει “καμμιά δουλειά”η Αστυνομία στά Πανεπιστήμια!
Βασίλης Γκαλογιάννης
Αντιστράτηγος (ε.α)
Πτυχ.Παντείου(πολιτικό τμήμα).