Διαδικτυακές συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς

των Εκδόσεων Ψυχογιός

Εκδόσεις Ψυχογιός ΑΕ
Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση
τηλ.: 210.2804800 // Fax: 210.2819550
E-mail: pr@psichogios.gr

Διαδικτυακές συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς
Εκδόσεις Ψυχογιός ΑΕ
Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση
τηλ.: 210.2804800 // Fax: 210.2819550
E-mail: pr@psichogios.gr

Διαδικτυακές συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς
Εκδόσεις Ψυχογιός ΑΕ
Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση
τηλ.: 210.2804800 // Fax: 210.2819550
E-mail: pr@psichogios.gr

Πηγή: Εκδόσεις Ψυχογιός