Την ημέρα που ένα δίκαιο αίτημα του αγροτικού κόσμου βρήκε ευήκοα ώτα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και τον υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου, στη Ραχούλα του πρώην Δήμου Κοιλάδας, λίγο έξω από τη Λάρισα παρατηρήθηκε «βροχή» εγκρίσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Οπως έγινε γνωστό, εφ εξής η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από 500 KW, συνιστά αγροτική εκμετάλλευση για τους σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Το όριο αυτό μέχρι σήμερα ήταν 100 KW.

Η νέα αυτή ρύθμιση παρέχει στους αγρότες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής τους, την αύξηση του εισοδήματός τους και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους μέσω της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Πρόκειται για μία ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία δίνει στον πρωτογενή τομέα καθοριστικό ρόλο στην αναστροφή της κλιματικής κρίσης και στην οικονομική πρόοδο.

Χθες λοιπόν, Πέμπτη 24 Ιουνίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις πέντε τέτοιων έργων κάτω από τα ΚW. Συγκεκριμένα οι τέσσερις είναι για την περιοχή της Ραχούλας και μια για την περιοχή της Τερψιθέας. Για τη Ραχούλα είναι στις θέσεις: «Βαλαρι –  Πλάτανος», Παλαιόπυργος, Τσέλιο και Κιλιγκερ ενώ στη θέση «Σκαλωσιά – Μουτζινά» είναι για την Τερψιθέα.

Πηγή: larissanet.gr