Φωτ. Larissanet.gr

Πολύ σημαντικό ρόλο για τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα για την περιοχή της Λάρισας διαδραμάτιζε πάντα η περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών. Το ίδιο σημαντική ήταν και η γέφυρα που χτίστηκε το 1960 και πρόσφατα παραδόθηκε σε κυκλοφορία μετά από εργασίες ενίσχυσης. Το Larissanet.gr βρέθηκε κάτω από την γέφυρα και με το φωτογραφικό του φακό μεταφέρει μερικά διαφορετικά στιγμιότυπα.

Η έναρξη της κατασκευής της έγινε το 1959 και η ολοκλήρωσή της το 1960. Τα εγκαίνιά της πραγματοποιήθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 1960 από τον τότε υπουργό Δημοσίων Έργων Σόλωνα Γκίκα.

Η γεφύρωση του Πηνειού ποταμού αποτελείται από ένα κεντρικό άνοιγμα 73 μέτρων και δύο εκατέρωθεν ανοίγματα των 40,5 μέτρων έκαστο. Το κατάστρωμα της γέφυρας βρίσκεται σε ύψος 18 μέτρων πάνω από τη στάθμη των υδάτων του ποταμού.

Εκείνα τα χρόνια (1959-1960) η θεμελίωση της γέφυρας παρουσίασε πολλές δυσχέρειες, λόγω του μεγάλου βάθους του ποταμού, της αμμώδους σύστασης του υπεδάφους και της παρουσίας πολλών και μεγάλων πηγών στις θέσεις των βάθρων. Συνολικά, το έργο απαίτησε εκσκαφές 13.100 m3, σιδηρές πασσαλοσανίδες 172 τόννων, σκυρόδεμα 8.400 m3, σιδηρούν οπλισμό 270 τόνων, καλώδια προέντασης 52 τον. και λιθορριπές 3.000 m3. Η συνολική δαπάνη της γέφυρας ανήλθε στο ποσό των 13,6 εκ. δραχμών (με τιμές εποχής). Το έργο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από Έλληνες τεχνικούς. Την τεχνική μελέτη εκπόνησε ο πολιτικός μηχανικός Ζεράρ Ναχνικιάν και την κατασκευή ανέλαβε η «Τεχνική Eταιρία Οδών & Οδοστρωμάτων».

Η γέφυρα παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον περασμένο Μάρτιο 2021, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή. Η γέφυρα του Πηνειού επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην περιοχή των Τεμπών έχει μήκος 220 μέτρα και πλάτος 14 μέτρα. Πραγματοποιήθηκαν σε αυτή ενισχυτικές επεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί το φορτίο κυκλοφορίας και να αυξηθεί η αντισεισμική αντοχή της, ενώ πραγματοποιήθηκε και επισκευή των τμημάτων της, που είχαν υποστεί φθορές. Oι εργασίες ανακατασκευής ξεκίνησαν το 2018 και ολοκληρώθηκαν παρά την πανδημία.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα κάτω από τη γέφυρα των Τεμπών:

Πηγή: larissanet.gr