Σάββατο 08/08/2020

Νομός Καρδίτσας

«Ευέλικτες-Μέθοδοι-Διοίκησης-–-(Μaster-in-agile-management»

«Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης – Μaster in Agile Management»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρώτη «Bike Friendly» Περιφέρεια της χώρας η Θεσσαλία

Κ. Αγοραστός: «Στους ποδηλατικούς προορισμούς της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ