Ετικέτα: Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων

Προκαταρκτική-Διαβούλευση-της-υπ’αριθμ-9/2022-Μελέτης-για-το-έργο:-«Πληροφοριακό-Σύστημα-Διαχείρισης-Ωφελούμενων-Κοινωνικών-Υπηρεσιών-Δήμου-Θεσσαλονίκης,-προϋπολογισμού-64176,20e,-με-ΦΠΑ-24%»,-της-Διεύθυνσης-Ηλεκτρονικής-Διακυβέρνησης,-ΤΠΕ.

Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ’αριθμ. 9/2022 Μελέτης για το έργο: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 64.176,20€, με Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τ.Π.Ε.

Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ’αριθμ. 9/2022 Μελέτης για το έργο: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 64.176,20€, με ...

Προκαταρκτική-Διαβούλευση-των-Τεχνικών-Προδιαγραφών-και-του-Ενδεικτικού-Προϋπολογισμού-για-την-προμήθεια-με-τίτλο-«Προμήθεια-Ηλεκτρολογικού-Υλικού-για-τις-ανάγκες-των-Υπηρεσιών-του-Δήμου-Θεσσαλονίκης-(έτη-2023-2024-2025)»-με-κριτήριο-κατακύρωσης-την-πλέον-συμφέρουσα-από-οικονομική-άποψη-προσφορά-βάσει-τιμής,-προϋπολογισμού-1686133,38e-(με-ΦΠΑ.-24%)

BROWSE BY CATEGORIES

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη ή το email σας