Ετικέτα: Προκηρύξεις και Διακηρύξεις

Προκαταρκτική-Διαβούλευση-της-υπ’αριθμ-9/2022-Μελέτης-για-το-έργο:-«Πληροφοριακό-Σύστημα-Διαχείρισης-Ωφελούμενων-Κοινωνικών-Υπηρεσιών-Δήμου-Θεσσαλονίκης,-προϋπολογισμού-64176,20e,-με-ΦΠΑ-24%»,-της-Διεύθυνσης-Ηλεκτρονικής-Διακυβέρνησης,-ΤΠΕ.

Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ’αριθμ. 9/2022 Μελέτης για το έργο: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 64.176,20€, με Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τ.Π.Ε.

Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ’αριθμ. 9/2022 Μελέτης για το έργο: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 64.176,20€, με ...

Προκήρυξη-Ηλεκτρονικού-Ανοικτού-Διαγωνισμού-άνω-των-ορίων-για-την-προμήθεια-με-τίτλο:-«Προμήθεια-υλικών-εορταστικού-διακόσμου-και-τοποθέτηση-εκτοποθέτηση-μεταφορά-εορταστικών-κατασκευών-2022»,πδ-359.141,82e-με-ΦΠΑ-24%

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά εορταστικών κατασκευών 2022»,π.δ. 359.141,82€ με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2022 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ...

Προκαταρκτική-Διαβούλευση-των-Τεχνικών-Προδιαγραφών-και-του-Ενδεικτικού-Προϋπολογισμού-για-την-προμήθεια-με-τίτλο-«Προμήθεια-Ηλεκτρολογικού-Υλικού-για-τις-ανάγκες-των-Υπηρεσιών-του-Δήμου-Θεσσαλονίκης-(έτη-2023-2024-2025)»-με-κριτήριο-κατακύρωσης-την-πλέον-συμφέρουσα-από-οικονομική-άποψη-προσφορά-βάσει-τιμής,-προϋπολογισμού-1686133,38e-(με-ΦΠΑ.-24%)
Προκήρυξη-Ηλεκτρονικού-Ανοικτού-Διαγωνισμού-Κάτω-Των-Ορίων-για-την-«Προμήθεια-Σκευών,-Ηλεκτρικών-Συσκευών,-Μηχανημάτων-Κλιματισμού-(Κλιματιστικά-τύπου-τοίχου-split-inverter)-για-τις-ανάγκες-Διευθύνσεων-του-Δήμου-Θεσσαλονίκης»-με-κριτήριο-κατακύρωσης-την-πλέον-συμφέρουσα-από-οικονομική-άποψη-προσφορά-βάσει-τιμής,-προϋπολογισμού-63289,66e-(με-ΦΠΑ.-24%)
Προκήρυξη-φανερής,-προφορικής,-πλειοδοτικής-δημοπρασίας-για-τη-σύναψη-σύμβασης-ενός-(1)-μηνός,-σχετικά-με-την-εκποίηση-παλαιών-μεταλλικών-αντικειμένων-της-Διεύθυνσης-Αθλητισμού-&-Εθελοντισμού

Προκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) μηνός, σχετικά με την εκποίηση παλαιών μεταλλικών αντικειμένων της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 3/2022 Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) μηνός, σχετικά ...

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-–-Απευθείας-Ανάθεση-για-την-προμήθεια-υλικών-καθαριότητας-της-Δ/νσης-Καθαριότητας-και-Μηχανικών-Μέσων-ΠΔ-23.677,93e-με-ΦΠΑ-6%-&-24%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων Π.Δ. 23.677,93€ με ΦΠΑ 6% & 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε ...

Προκήρυξη-δεύτερου-επαναληπτικού-ανοικτού-ηλεκτρονικού-διαγωνισμού-κάτω-των-ορίων-για-την-ανάθεση-της-υπηρεσίας-«Μίσθωση-δωματίων-σε-ξενοδοχεία-2,-3-και-4-αστέρων-για-τις-ανάγκες-του-Δήμου-Θεσσαλονίκης,-προϋπολογισμού-δαπάνης-34740,52-e-συμπεριλαμβανομένου-του-ΦΠΑ.-13%»
Προκήρυξη-σύναψης-συμφωνίας-–πλαίσιο-με-ανοικτή-διαδικασία-μέσω-του-εθνικού-συστήματος-ηλεκτρονικών-δημοσίων-συμβάσεων-(ΕΣΗΔΗΣ)-για-την-επιλογή-αναδόχου-εκτέλεσης-του-έργου-«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ-Α΄Β΄Γ΄-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-ΔΘ-ΕΤΟΥΣ-2022»-ΤΠ-προϋπολογισμού-727000,00e-με-ΦΠΑ.
Προκήρυξη-σύναψης-συμφωνίας-–πλαίσιο-με-ανοικτή-διαδικασία-μέσω-του-εθνικού-συστήματος-ηλεκτρονικών-δημοσίων-συμβάσεων-(ΕΣΗΔΗΣ)-για-την-επιλογή-αναδόχου-εκτέλεσης-του-έργου-«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ-Ε΄-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΔΘ-ΕΤΟΥΣ-2022»-ΤΠ-προϋπολογισμού-975000,00e-με-ΦΠΑ.
Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-–-απευθείας-ανάθεση-που-αφορά-στην-“Προμήθεια-460-οστεοκυτίων-για-τα-οστεοφυλάκια-των-Κοιμητηρίων-“Αναστάσεως-του-Κυρίου”,-“Μαλακοπής”-και-“Ευαγγελίστριας”-του-Αυτοτελούς-Τμήματος-Διαχείρισης-Κοιμητηρίων”,-πδ-37076,00e-με-το-ΦΠΑ.-24%
Σελίδα 1 από 2 1 2

BROWSE BY CATEGORIES

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Παρακαλώ εισάγεται το όνομα χρήστη ή το email σας