Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών συμπλήρωσε 7 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και υποστήριξης γυναικών στις Σέρρες.

 

Από τον Ιούνιο 2013 και μέχρι σήμερα, τα εξειδικευμένα στελέχη του εξυπηρέτησαν αιτήματα 600 γυναικών και πάνω, οι οποίες είτε υφίσταντο έμφυλη βία (σωματική, ψυχολογική, οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική), είτε πολλαπλές διακρίσεις (άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, προσφύγισσες, ΑμεΑ κ.α.). Τα αιτήματα αυτά αφορούσαν την κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, τη νομική και εργασιακή συμβουλευτική και πληροφόρηση, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις την φιλοξενία σε Ξενώνες φιλοξενίας του Δικτύου Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ).

 

Ως μέρος του παραπάνω Δικτύου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερρών, υλοποίησε μέχρι σήμερα πάνω από 100 δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το κοινωνικό φαινόμενο της έμφυλης βίας και των έμφυλων διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό σημαντική είναι και η δράση του στην ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού μέσα από βιωματικές παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Ακόμα, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερρών αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες δομές και υπηρεσίες στα πλαίσια της διυπηρεσιακής συνεργασίας και δικτύωσης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.

 

Μέσα από την εμπειρία που κατακτήθηκε κατά την επταετή λειτουργία του και τη  συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερρών συνεχίζει την παροχή υποστήριξης και ενδυνάμωσης κάθε γυναίκας που αντιμετωπίζει έμφυλη βία ή και έμφυλες διακρίσεις. Επιπλέον, υποδέχεται πολίτες, άντρες και γυναίκες, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη στήριξη των γυναικών που υφίστανται έμφυλη βία ή και έμφυλες διακρίσεις και για ζητήματα ισότητας των φύλων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Σερρών

Ίωνος Δραγούμη 10, Σέρρες

Τηλ: 2321022253

e-mail: womenaid@serres.gr

https://womenaidserres.wordpress.com/