ΠΡΟΣ  Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Ό αριθμός των μαθητών σε τμήμα του Γυμνασίου και σε τμήμα του Λυκείου Δεσκάτης είναι 27. Είναι με βάση το νόμο και τις εγκυκλίους του υπουργείου Παιδείας οριακός προκειμένου τα τμήματα να μην μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα.
Σε επίπεδο υπηρεσιακής ιεραρχίας ,στους διευθυντές δηλαδή των σχολείων , στο διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον περιφερειακό διευθυντή, εγώ , οι σύλλογοι των γονέων , οι μαθητές και οι γονείς χωριστά εξαντλήσαμε την προσπάθεια με ευγένεια για διαίρεση των τμημάτων με υπομνήματα και τηλεφωνικές παρακλήσεις.
Το αίτημά μας , λογικό απλό και δίκαιο. Η κατά παρέκκλιση διαίρεση των δύο τμημάτων για εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως υγειονομικούς λόγους σχετιζόμενους με την πανδημία του κορονοϊού. Μέχρι σήμερα δεν ικανοποιήθηκε . Θεωρούμε τουλάχιστον οξύμωρο το γεγονός οι μαθητές να κάνουν Αγιασμό στα σχολεία με μάσκες στο προαύλιο των σχολείων και στη συνέχεια να συνωστίζονται σε καθημερινή βάση στις αίθουσες των 27.
Πραγματικά υπάρχουν πολλά επιχειρήματα σχετιζόμενα με το μέγεθος των αιθουσών και την διάθεση των καθηγητών να βοηθήσουν προκειμένου οι υπηρεσίες να διευκολυνθούν και κατά παρέκκλιση να διαιρέσουν τα τμήματα.
Ως Περιφερειακός Σύμβουλος , ως εκπαιδευτικός και ως πατέρας κ. Υπουργέ παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου το παραπάνω λογικό και δίκαιο αίτημα να ικανοποιηθεί.

Με εκτίμηση
ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ Κ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Αξιότιμε κ. Βουλευτή
Ό αριθμός των μαθητών σε τμήμα του Γυμνασίου και σε τμήμα του Λυκείου Δεσκάτης είναι 27. Είναι με βάση το νόμο και τις εγκυκλίους του υπουργείου Παιδείας οριακός προκειμένου τα τμήματα να μην μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα.
Σε επίπεδο υπηρεσιακής ιεραρχίας ,στους διευθυντές δηλαδή των σχολείων , στο διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον περιφερειακό διευθυντή, εγώ , οι σύλλογοι των γονέων , οι μαθητές και οι γονείς χωριστά εξαντλήσαμε την προσπάθεια με ευγένεια για διαίρεση των τμημάτων με υπομνήματα και τηλεφωνικές παρακλήσεις.
Το αίτημά μας , λογικό απλό και δίκαιο. Η κατά παρέκκλιση διαίρεση των δύο τμημάτων για εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως υγειονομικούς λόγους σχετιζόμενους με την πανδημία του κορονοϊού. Μέχρι σήμερα δεν ικανοποιήθηκε . Θεωρούμε τουλάχιστον οξύμωρο το γεγονός οι μαθητές να κάνουν Αγιασμό στα σχολεία με μάσκες στο προαύλιο των σχολείων και στη συνέχεια να συνωστίζονται σε καθημερινή βάση στις αίθουσες των 27.
Πραγματικά υπάρχουν πολλά επιχειρήματα σχετιζόμενα με το μέγεθος των αιθουσών και την διάθεση των καθηγητών να βοηθήσουν προκειμένου οι υπηρεσίες να διευκολυνθούν και κατά παρέκκλιση να διαιρέσουν τα τμήματα.
Ως Περιφερειακός Σύμβουλος , ως εκπαιδευτικός και ως πατέρας κ. Βουλευτή παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου το παραπάνω λογικό και δίκαιο αίτημα να ικανοποιηθεί.
Είμαι στη διάθεσή σας προκειμένου να βοηθήσω στην διευθέτηση του παραπάνω προβλήματος με τον τρόπο που πλέον θα επιλέξετε εσείς.

Με εκτίμηση

ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ