• Τι είναι πιο σημαντικό για τον καθορισμό της επιτυχίας της ζωής; οι ανθρώποι που έγιναν έξυπνοι μεσω των βιβλία ή οι άνθρωποι που έμαθαν την ζωή από την δρόμο , αυτή η ερώτηση βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής συζήτησης που έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική σημασία της γνωστικής νοημοσύνης (IQ) και της συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ).

Οι υποστηρικτές των λεγόμενων “έξυπνων βιβλίων” μπορεί να υποδηλώνουν ότι το IQ παίζει τον πιο κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του πόσο καλά ταιριάζουν οι άνθρωποι στη ζωή. Εκείνοι που υποστηρίζουν τη σημασία αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί “έξυπνος δρόμος” θα έδειχναν ότι το EQ είναι ακόμη πιο σημαντικό.

Έτσι, οι υποστηρικτές των λεγόμενων “έξυπνων βιβλίων” θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι το IQ παίζει τον πιο κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του πόσο καλά οι άνθρωποι πληρώνουν στη ζωή. Εκείνοι που υποστηρίζουν τη σημασία αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί “έξυπνος δρόμος” θα έδειχναν ότι το EQ είναι ακόμη πιο σημαντικό. Ποιο είναι λοιπόν

Κατανόηση του IQ έναντι του EQ

Στο βιβλίο του Emotional Intelligence, ο συγγραφέας και ψυχολόγος Daniel Goleman πρότεινε ότι το EQ (ή το πηλίκο συναισθηματικής νοημοσύνης) μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πιο σημαντικό από το IQ.1

Γιατί; Ορισμένοι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι τα τυπικά μέτρα της νοημοσύνης (δηλ. Οι βαθμολογίες IQ) είναι πολύ στενά και δεν καλύπτουν το πλήρες φάσμα της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Η διαφορά μεταξύ IQ και EQ

Πώς μετράται και ελέγχεται το IQ και το EQ; Το πηλίκο νοημοσύνης, ή το IQ, είναι ένας αριθμός που προέρχεται από ένα τυποποιημένο τεστ νοημοσύνης. Στα αρχικά τεστ IQ, οι βαθμολογίες υπολογίστηκαν διαιρώντας την ψυχική ηλικία του ατόμου με τη χρονολογική τους ηλικία και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας αυτόν τον αριθμό με 100.

Έτσι, ένα παιδί με διανοητική ηλικία 15 και χρονολογική ηλικία 10 θα έχει IQ 150. Σήμερα, οι βαθμολογίες στα περισσότερα τεστ IQ υπολογίζονται συγκρίνοντας τη βαθμολογία του υποψηφίου με τη μέση βαθμολογία άλλων ατόμων στην ίδια ηλικιακή ομάδα .

Το IQ αντιπροσωπεύει ικανότητες όπως: Οπτική και χωρική επεξεργασία

  • Γνώση του κόσμου
  • Ρευστή λογική
  • Μνήμη εργασίας και βραχυπρόθεσμη μνήμη

Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται, να ελέγχει, να αξιολογεί και να εκφράζει συναισθήματα. Ερευνητές όπως ο John Mayer και ο Peter Salovey, καθώς και συγγραφείς όπως ο Daniel Goleman, έχουν βοηθήσει να ρίξει φως στη συναισθηματική νοημοσύνη, καθιστώντας το ένα καυτό θέμα σε τομείς που κυμαίνονται από τη διοίκηση επιχειρήσεων έως την εκπαίδευση.

Το EQ επικεντρώνεται σε ικανότητες όπως: Προσδιορισμός συναισθημάτων Αξιολόγηση του πώς αισθάνονται οι άλλοι Έλεγχος των συναισθημάτων κάποιου Αντιλαμβανόμενος πώς αισθάνονται οι άλλοι Χρήση συναισθημάτων για τη διευκόλυνση της κοινωνικής επικοινωνίας

Σχετικά με άλλους, από τη δεκαετία του 1990, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει περάσει από μια ημι-ασαφή ιδέα που βρέθηκε σε ακαδημαϊκά περιοδικά σε έναν δημοφιλή αναγνωρισμένο όρο.

Τώρα μπορείτε να αγοράσετε παιχνίδια που υποστηρίζουν ότι ενισχύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ή εγγράφουν τα παιδιά σε προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης (SEL) που έχουν σχεδιαστεί για να διδάσκουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης.

Σε ορισμένα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση είναι ακόμη και μια απαίτηση προγράμματος σπουδών.

Ποιο είναι πιο σημαντικό;

Σε μια χρονική στιγμή, το IQ θεωρήθηκε ως ο πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας.

Τα άτομα με υψηλό IQ υποτίθεται ότι προορίζονταν για μια ζωή επιτευγμάτων και επιτευγμάτων, και οι ερευνητές συζήτησαν εάν η νοημοσύνη ήταν προϊόν γονιδίων ή του περιβάλλοντος (η φύση έναντι της συζήτησης).

Ωστόσο, ορισμένοι κριτικοί άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η υψηλή νοημοσύνη δεν αποτελεί εγγύηση για επιτυχία στη ζωή. Ήταν επίσης ίσως πολύ στενή ιδέα για να περιλάβει πλήρως το ευρύ φάσμα ανθρώπινων ικανοτήτων και γνώσεων.

Το IQ εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας, ιδίως όταν πρόκειται για ακαδημαϊκά επιτεύγματα.

Τα άτομα με υψηλό IQ συνήθως κάνουν καλά στο σχολείο, κερδίζουν συχνά περισσότερα χρήματα και τείνουν να είναι πιο υγιή γενικά.

Αλλά σήμερα οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι το IQ δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας της ζωής

Αντ ‘αυτού, είναι μέρος μιας σύνθετης σειράς επιρροών - μιας που περιλαμβάνει συναισθηματική νοημοσύνη.

Πολλές εταιρείες υποχρεώνουν τώρα την εκπαίδευση συναισθηματικής νοημοσύνης και χρησιμοποιούν τεστ EQ ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης.

Για παράδειγμα, μια ασφαλιστική εταιρεία ανακάλυψε ότι το EQ θα μπορούσε να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην επιτυχία των πωλήσεων. Οι πράκτορες πωλήσεων που κατατάσσονται χαμηλότερα στις ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης όπως η ενσυναίσθηση, η πρωτοβουλία και η αυτοπεποίθηση βρέθηκαν να πωλούν πολιτικές με μέσο ασφάλιστρο 54.000 $. Οι πράκτορες που κατέλαβαν υψηλή βαθμολογία σε μέτρα EQ πούλησαν πολιτικές αξίας 114.000 $ κατά μέσο όρο.

Μπορεί να μάθει η συναισθηματική νοημοσύνη;

Εάν η συναισθηματική νοημοσύνη είναι τόσο σημαντική, μπορεί να διδαχθεί ή να ενισχυθεί; Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση που εξέτασε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι σαφής ναι.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου το 50% των παιδιών που εγγράφηκαν σε προγράμματα SEL είχαν καλύτερα αποτελέσματα επίτευξης και σχεδόν το 40% έδειξε βελτιωμένους μέσους όρους βαθμού. Αυτά τα προγράμματα συνδέθηκαν επίσης με χαμηλότερα ποσοστά αναστολής, αυξημένη φοίτηση στο σχολείο και μειωμένα πειθαρχικά προβλήματα.

Οι στρατηγικές για τη διδασκαλία της συναισθηματικής νοημοσύνης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση χαρακτήρων, τη μοντελοποίηση θετικών συμπεριφορών, την ενθάρρυνση των ανθρώπων να σκεφτούν πώς αισθάνονται οι άλλοι και την εξεύρεση τρόπων για να είναι πιο συμπαθητικοί απέναντι στους άλλους.